درباره پنانگ مالزی

درباره پنانگ مالزی

این شهر مالزی به مروارید شرق معروف است و یکی از رمانتیک ترین و شگفت انگیزترین شهرهای شرق زمین مالزی است.پنانگ که نام خود را از پینانگ به معنای درخت فوفل گرفته است.و در سواحل غربی جزیره مالزی واقع شده است شهر پنانگ از یک خشکی سبرانگ پرای و جزیره پنانگ مالزی تشکیل شده است.واین دو ایالت توسط پلی به طول پنج کیلومتر اتصال میابند.